صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96مرکز اسناد و مجموعه های اهدایی 
 

تلاش و زحمات طاقتفرساي بزرگمرد فرهيخته و وطندوست روانشاد مهندس عليرضا افضليپور و همراهي و پشتيباني ياور هميشگي ايشان روانشاد بانو فاخره صبا منجر به تأسيس دانشگاه در کرمان شد که با صرف وقت، انرژي و تمامي سرمايه و اندوخته زندگي ايشان همراه بود و نهالي در اين باغ آرزو به بار نشست که منشاء تحولاتي مهم در منطقه و در کشور گرديد.

پس از شروع فعاليت دانشگاه در طول ساليان متمادي علاقمندان به علم و دانش نسبت به ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز و يا با اهداء اموال شخصي و وجوه نقد ادامه راه آن بزرگوار را پي گرفتند. از جمله آنان، انديشمندان و بزرگواراني با سعه صدر و بلندنظري مجموعه کتابهاي خود را به کتابخانه مرکزي اهداء نمودند تا مورد استفاده دانشجويان، پژوهشگران و علاقمندان به پيشرفت فرهنگ و علم در اين ديار قرار گيرد. نام اين عزيزان عبارت است از:

1- آقاي دکتر ناصر ماهوتيان (مجموعه کتابهاي تخصصي فيزيک)

2- آقاي دکتر عيسي شهابي (مجموعه کتابهاي زبانشناسي و ادبيات)

3- زندهياد مهندس عليرضا افضليپور (کتابخانه شخصي مرحوم صبا را نيابتاً به دانشگاه اهداء نمودند)

4- آقاي احمد منظوري (کتابخانه شخصي مرحوم دکتر مظفر بقاييکرماني را بنا بر وصيت آن مرحوم و به نيابت از ايشان به دانشگاه اهداء نمودند)

5- آقاي فريدون شيرمرد فرهمند (مجموعه کتابهاي تخصصي پزشکي)

6- آقاي محمود ابريشمي (مجموعه کتابهاي حقوقي)

7- آقاي دکتر محمدعلي اميني (کتابخانه شخصي همسرشان مرحومه ميشلين اميني را که مجموعه کتابهاي زبان و ادبيات فرانسه ميباشد به دانشگاه اهداء نمودند)

8- خانواده مرحوم غلامرضا ابريشمي (به نيابت از ايشان مجموعهاي از کتابهاي فارسي آن مرحوم که پيشکسوت ناشران و کتابفروشان کرمان بود را به دانشگاه اهداء نمودند)

9- آقاي دکتر محمدابراهيم باستانيپاريزي (4 مجموعه کتابهاي خطي و چاپ سنگي با ارزش که از سوي زندهياد مهندس محسن امير و آقاي مهندس سعيد مستوفيکرماني و آقاي احمد اميرماهاني و آقاي دکتر سيروس در اختيارشان گذارده شده بود به نام هر يک از آنان به دانشگاه اهداء نمودند)

10- آقاي دکتر حسين سپاسگزاريان (مجموعه اسلايدهاي تخصصي زيستشناسي ايران را براي بزرگداشت زندهياد افضليپور به دانشگاه اهداء نمودند)

11- آقاي دکتر احمد غضنفري (مجموعهاي از کتابهاي علمي و تخصصي اهدايي خود به آقاي دکتر شهاب سخنسنج استاد ايراني مقيم کانادا را به دانشگاه اهداء نمودند)

12- آقاي دکتر يوسف بهرامپور (مجموعه ارزشمندي از سي جزء قرآنهاي خطي را به دانشگاه اهداء نمودند)

13- آقاي مهندس فرهوشي (مجموعهاي از کتابهاي مرجع متعلق به زندهياد علي ارجمندکرماني را که در اختيار ايشان گذاشته شده بود به نيابت از خانواده آن مرحوم به دانشگاه اهداء نمودند)
14- آقای احمد نصیری نسب رفسنجانی یک نسخه کتاب خطی مشتمل بر کتاب های خارستان، نیستان و فرهنگ لغات نادر، تالیفات ادیب قاسمی کرمانی

15- مجموعههاي اهدايي اعضاي هيأت علمي بازنشسته و شاغل دانشگاه

15-1) آقاي دکتر حسين جوادپور (مجموعه کتابهاي تخصصي رياضيات)

15-2) آقاي دکتر ماشاالله ماشينچي (مجموعه کتابها و نشريات تخصصي رياضيات)

15-3) خانواده زندهياد کتر حسين نقيبي (مجموعه کتابهاي تخصصي شيمي)

15-4) آقاي دکتر عباسعلي رستمينسبت (مجموعه کتابهاي فارسي)

15-5) آقاي دکتر امين درخشانفر (مجموعه کتابهاي تخصصي دامپزشکي)

15-6) آقاي دکتر مهدي رجبعليپور (يک نسخه چاپ سنگي کتاب کشکول شيخ بهايي)

15-7) مرحوم دکتر سيدعلياکبر حسينيسروري (مجموعه کتابها و نشريات تخصصي علومتربيتي)

15-8) آقاي دکتر محمدعلي مختارياردکاني (مجموعه کتابهاي تخصصي زبان و ادبيات انگليسسي)

16- آقاي دکتر محمود روح‌الاميني (يک نسخه قرآن خطي)

17- آقاي محمد عامري (يک نسخه کتاب خطي با عنوان تنبيهات المنجمين)

18- آقاي دکتر يدالله ثمره (دو نسخه خطي شامل يک جلد قرآن و کتابي با عنوان خزاين‌الابحات)

19- مرحوم محمد آموزگار (يک نسخه خطي کيمياي سعادت)

20- آقاي دکتر فکوري (مجموعه کتاب‌هاي تخصصي علوم تربيتي از آمريکا)
21- آقای دکتر محمود سماوات (مجموعه کتاب های تخصصی مهندسی برق)

منوی اصلی


ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site in English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.